H I. F A C E

Tarzınızı keşfedin

Hüküm ve Koşullar

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI
 
Son güncelleme: 27 Nisan 2021
 
 
 

Hiface, Balat Bölgesi'nde bulunan Hiface tarafından Size (Son Kullanıcı) lisanslanmıştır. Hızır Çavuş Mescidi Caddesi 40 / A , İstanbul, Fatih/Balat 16140, Türkiye (bundan böyle: Lisans Veren), sadece bu Lisans Sözleşmesi şartları altında kullanılmak üzere.
 
Uygulamayı Apple AppStore'dan ve herhangi bir güncellemeden (bu Lisans Sözleşmesi'nin izin verdiği şekilde) indirerek, bu Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi ve bu Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi belirtirsiniz.
 
Bu Lisans Sözleşmesinin tarafları, Apple'ın bu Lisans Sözleşmesine Taraf olmadığını ve Uygulama ile ilgili garanti, sorumluluk, bakım ve destek gibi herhangi bir hüküm veya yükümlülüğe bağlı olmadığını kabul eder. Lisanslı Uygulamadan ve içeriğinden yalnızca Apple değil, Hiface sorumludur.
 
Bu Lisans Sözleşmesi, Uygulama için en sonApp StoreHizmet Koşulları ile çelişen kullanım kuralları sağlamayabilir . Hiface, belirtilen şartları gözden geçirme fırsatına sahip olduğunu ve bu Lisans Sözleşmesinin onlarla çelişmediğini kabul eder.
 
Size açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.
 

1.UYGULAMA
 
Hiface (bundan böyle: Uygulama), kullanıcıların yüz şeklini bulmak ve artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip ürünleri denemelerine izin vermek için oluşturulan bir yazılımdır. – ve Apple mobil cihazlar için özelleştirilmiş. Kendinize uygun stilleri bulmak ve trendleri takip etmek için kullanılır..
 

Uygulama, sektöre özgü düzenlemelere (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası (HIPAA), Federal Bilgi Güvenliği Yönetim Yasası (FISMA) vb.) uyacak şekilde uyarlanmamıştır, bu nedenle etkileşimleriniz bu tür yasalara tabi olacaksa, bu Uygulamayı kullanamazsınız. Uygulamayı Gramm-Leach-Bliley Yasası'nı (GLBA) ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.
 

2. LİSANS KAPSAMI
 

2.1 Lisanslı Uygulamayı sizin (Son Kullanıcı) sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz Apple markalı Ürünlere yüklemek ve kullanmak için devredilemez, münhasır olmayan, alt lisans verilemez bir lisans verilir ve bu bölümde belirtilen Kullanım Kuralları ve App Store Hizmet Koşulları tarafından izin verildiği şekilde, bu lisanslı Uygulamaya Sizinle ilişkili diğer hesaplar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir (Son Kullanıcı) hariç , Alıcı) aile paylaşımı veya toplu satın alma yoluyla.
 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 

 
3. TEKNİK GEREKSİNİMLER
 
 
3.1 Lisans Veren, üretici yazılımının ve yeni donanımın değiştirilmiş/yeni sürümlerine uyması için Uygulamayı güncel tutmaya çalışır. Size böyle bir güncellemeyi talep etme hakkı verilmemektedir.
 
3.2 Uygulamayı kullanmayı planladığınız uygulamanın son kullanıcı cihazının yukarıda belirtilen teknik özellikleri karşıladığını onaylamanın ve belirlemenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.
 
3.3 Lisans Veren, teknik özellikleri istediği zaman uygun gördüğü şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.
 
 
 
4. BAKIM VE DESTEK
 
4.1 Lisans Veren, bu lisanslı Uygulama için herhangi bir bakım ve destek hizmeti sunmakla tek başına sorumludur. Lisans Verene, bu lisanslı Uygulama için App Store'a Genel Bakış'ta listelenen e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
 
4.2 Hiface ve Son Kullanıcı, Apple'ın lisanslı Uygulama ile ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul ediyor.
 
 
 
5. VERİLERIN KULLANIMI
 
Lisans Verenin indirdiğiniz lisanslı Uygulama içeriğine ve kişisel bilgilerinize erişebileceğini ve bunları ayarlayabileceğini ve Lisans Verenin bu tür materyalleri ve bilgileri kullanmasının Lisans Veren ve Lisans Verenin gizlilik politikasıyla yaptığınız yasal sözleşmelere tabi olduğunu kabul edersiniz: https://www.hifaceapp.com/privacy-policy/.
 
 
6. KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN KATKILAR
 
Uygulama sizi bloglara, mesaj panolarına, çevrimiçi forumlara ve diğer işlevlere katılmaya davet edebilir ve metin, yazı, video, ses, fotoğraf, grafik, yorum, öneri veya diğer materyaller (toplu olarak) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bize veya Uygulamaya içerik ve materyal oluşturma, gönderme, yayınlama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, yayınlama veya yayınlama fırsatı sağlayabilir. , "Katkılar"). Katkılar, Uygulamanın diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri veya uygulamaları aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkılar gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak kabul edilebilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuzda, şunları beyan ve garanti edersiniz:
 
1. Katkılarınıza erişim, dağıtım, iletim, kamuya açık gösterim veya performans ve Katkılarınıza erişmek, indirmek veya kopyalamak, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patenti, ticari markası, ticari sırrı veya ahlaki hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve ihlal etmeyecektir.
2. Bize, Uygulamaya ve Uygulamanın diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Uygulama ve bu Kullanım Koşulları tarafından düşünülen herhangi bir şekilde kullanmaları için gerekli lisansların, hakların, izinlerin, sürümlerin ve izinlerin yaratıcısı ve sahibisiniz.
3. Katkılarınızdaki her bir tanımlanabilir kişinin, Uygulama ve bu Kullanım Koşulları tarafından düşünülen herhangi bir şekilde katkılarınızın dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için adı veya benzerliği veya bu tür tanımlanabilir her bir kişiyi kullanmak için yazılı iznine, serbest bırakılmasına ve/veya iznine sahipsiniz.
4. Katkılarınız yanlış, yanlış veya yanıltıcı değildir.
5. Katkılarınız istenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon materyalleri, saadet zinciri şemaları, zincir mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir.
6. Katkılarınız müstehcen, müstehcen, şehvetli,, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde sakıncalı değildir (bizim belirlediğimiz gibi).
7. Katkılarınız kimseyle alay etmez, alay etmez, kötülemez, korkutmaz veya kötülemez.
8. Katkılarınız, başka bir kişiyi taciz etmek veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamıyla) ve belirli bir kişiye veya bir sınıfa karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
9. Katkılarınız yürürlükteki herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya kuralı ihlal etmez.
10. Katkılarınız herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.
11. Katkılarınız, 18 yaşın altındaki herhangi birinden kişisel bilgi talep eden veya 18 yaşın altındaki kişileri cinsel veya şiddet içeren bir şekilde sömüren herhangi bir materyal içermez.
12. Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmez veya reşit olmayanların sağlığını veya refahını korumayı amaçlamamaktadır.
13. Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel handikapla bağlantılı herhangi bir saldırgan yorum içermez.
14. Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal eden materyalleri başka şekilde ihlal etmez veya bunlarla bağlantılı değildir.
 
Uygulamanın belirtilenleri ihlal ederek kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer şeylerin yanı sıra, Uygulamayı kullanma haklarınızın sona erdirilmesine veya askıya alınmasına neden olabilir.
 
 
7. KATKI LİSANSI
 
 
Katkılarınızı Uygulamanın herhangi bir bölümüne göndererek veya Hesabınızı Uygulamadan herhangi bir sosyal ağ hesabınıza bağlayarak Uygulamaya erişilebilir hale getirerek, bize sınırsız, sınırsız, geri alınamaz, sürekli, münhasır olmayan, devredilebilir, telifsiz, tam ücretli, dünya çapında hak ve lisans verme hakkına sahip olduğunuzu otomatik olarak verir ve garanti edersiniz. , kopyayı kullan, çoğalt, ifşa etmek, satmak, yeniden satmak, yayınlamak, geniş döküm, yeniden almak, arşivlemek, saklamak, önbelleğe almak, herkese açık olarak görüntülemek, yeniden biçimlendirmek, çevirmek, iletmek, alıntı yapmak (kısmen veya tamamen) ve bu Tür Katkıları (görüntünüz ve sesiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir amaç için, ticari reklam veya başka bir şekilde dağıtmak ve Katkılar gibi diğer çalışmaların türev çalışmalarını hazırlamak veya dahil etmek ve foregoing'in alt lisanslarını vermek ve yetkilendirmek. Kullanım ve dağıtım herhangi bir medya biçiminde ve herhangi bir medya kanalı aracılığıyla gerçekleşebilir.
 
Bu lisans, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilen herhangi bir form, medya veya teknoloji için geçerli olacaktır ve adınızı, şirket adınızı ve franchise adınızı, uygun olduğu şekilde kullanımımızı ve sağladığınız ticari markaları, hizmet markalarını, ticari adları, logoları ve kişisel ve ticari görüntüleri içerir. Katkılarınızdaki tüm ahlaki haklardan feragat edersiniz ve Katkılarınızda ahlaki hakların başka türlü ileri sürülmediğini garanti edersiniz.
 
Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve fikri mülkiyet haklarınızın veya Katkılarınızla ilişkili diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyetini elinde tutarsınız. Uygulamadaki herhangi bir alanda sağladığınız Katkılarınızdaki herhangi bir beyan veya beyandan sorumlu değiliz. Uygulamaya Yaptığınız Katkılardan yalnızca siz sorumlusunuz ve bizi her türlü sorumluluktan aklamayı ve Katkılarınızla ilgili olarak bize karşı herhangi bir yasal işlemden kaçınmayı açıkça kabul edersiniz.
 
Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak(1) Herhangi bir Katkıyı düzenleme, düzenleme veya başka bir şekilde değiştirme hakkına sahibiz; (2) Herhangi bir Katkıyı Uygulamadaki daha uygun yerlere yerleştirmek için yeniden kategorilere ayırmak; ve (3) herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Katkıyı önceden taramak veya silmek. Katkılarınızı izleme yükümlülüğümüz yoktur.
 
 
8. SORUMLULUK
 
 

8.1  Licensor’s responsibility in the case of violation of obligations and tort shall be limited to intent and gross negligence. Only in case of a breach of essential contractual duties (cardinal obligations), Licensor shall also be liable in case of slight negligence. In any case, liability shall be limited to the foreseeable, contractually typical damages. The limitation mentioned above does not apply to injuries to life, limb, or health.
 
8.2  Licensor takes no accountability or responsibility for any damages caused due to a breach of duties according to Section 2 of this Agreement. To avoid data loss, You are required to make use of backup functions of the Application to the extent allowed by applicable third-party terms and conditions of use. You are aware that in case of alterations or manipulations of the Application, You will not have access to licensed Application.
 
 
9. WARRANTY
 
9.1  Licensor warrants that the Application is free of spyware, trojan horses, viruses, or any other malware at the time of Your download. Licensor warrants that the Application works as described in the user documentation.
 
9.2  No warranty is provided for the Application that is not executable on the device, that has been unauthorizedly modified, handled inappropriately or culpably, combined or installed with inappropriate hardware or software, used with inappropriate accessories, regardless if by Yourself or by third parties, or if there are any other reasons outside of Hiface’s sphere of influence that affect the executability of the Application.
 
9.3  You are required to inspect the Application immediately after installing it and notify Hiface about issues discovered without delay by e-mail provided in Product Claims. The defect report will be taken into consideration and further investigated if it has been mailed within a period of thirty (30) days after discovery.
 
9.4  If we confirm that the Application is defective, Hiface reserves a choice to remedy the situation either by means of solving the defect or substitute delivery.
 
9.5  In the event of any failure of the Application to conform to any applicable warranty, You may notify the App-Store-Operator, and Your Application purchase price will be refunded to You. To the maximum extent permitted by applicable law, the App-Store-Operator will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App, and any other losses, claims, damages, liabilities, expenses and costs attributable to any negligence to adhere to any warranty.
 
9.6  If the user is an entrepreneur, any claim based on faults expires after a statutory period of limitation amounting to twelve (12) months after the Application was made available to the user. The statutory periods of limitation given by law apply for users who are consumers.
 
10. PRODUCT CLAIMS
 
Hiface and the End-User acknowledge that Hiface, and not Apple, is responsible for addressing any claims of the End-User or any third party relating to the licensed Application or the End-User’s possession and/or use of that licensed Application, including, but not limited to:
 
(i) product liability claims;
 
(ii) any claim that the licensed Application fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and
 
(iii) claims arising under consumer protection, privacy, or similar legislation, including in connection with Your Licensed Application’s use of the HealthKit and HomeKit.
 
 
11. LEGAL COMPLIANCE
 
You represent and warrant that You are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and that You are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.
 
 
12. CONTACT INFORMATION                  
 
For general inquiries, complaints, questions or claims concerning the licensed Application, please contact:
Hüseyin Tamer
Balat District. Hızır Cavus Mescidi Street 40 / A
Istanbul, Fatih/Balat 16140
Turkey
huseyin.tamer@hifaceapp.com
 
 
13. TERMINATION
 
The license is valid until terminated by Hiface or by You. Your rights under this license will terminate automatically and without notice from Hiface if You fail to adhere to any term(s) of this license. Upon License termination, You shall stop all use of the Application, and destroy all copies, full or partial, of the Application.
 
14. THIRD-PARTY TERMS OF AGREEMENTS AND BENEFICIARY
 
Hiface represents and warrants that Hiface will comply with applicable third-party terms of agreement when using licensed Application.
 
In Accordance with Section 9 of the “Instructions for Minimum Terms of Developer’s End-User License Agreement,” Apple and Apple’s subsidiaries shall be third-party beneficiaries of this End User License Agreement and – upon Your acceptance of the terms and conditions of this license agreement, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this End User License Agreement against You as a third-party beneficiary thereof.
 
 
15. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
 
Hiface and the End-User acknowledge that, in the event of any third-party claim that the licensed Application or the End-User’s possession and use of that licensed Application infringes on the third party’s intellectual property rights, Hiface, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge or any such intellectual property infringement claims.
 
 
16. APPLICABLE LAW
 
This license agreement is governed by the laws of Turkey excluding its conflicts of law rules.
 
 
17. MISCELLANEOUS
 
17.1  If any of the terms of this agreement should be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not be affected. Invalid terms will be replaced by valid ones formulated in a way that will achieve the primary purpose.
17.2  Collateral agreements, changes and amendments are only valid if laid down in writing. The preceding clause can only be waived in writing.